ارسال شده در تاریخ: 18 شهریور 1392
معرفی مدیریت موسسه

رزومه

* مشخصات فردی

نام و نام خانوادگی: محمد شهبازی راد

نشانی محل کار :  دفتر مرکزی موسسات حافظ و جهان علم بین ابوذر غفاری 9 و 11 پلاک 57 

EMAIL:   director@hafez-li.ir             director@jahanelm.ac.ir

 

* سوابق تحصیلی

دکتریزبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه دولتی ایروان ( در حال دفاع از تز) ، شروع تحصیل 2008   (1386)

فوق لیسانس زبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی تاریخ  (1376)

لیسانسزبان و ادبیات انگلیسی از دانشگاه فردوسی مشهد تاریخ (1368)

 

* سوابق کاری

1. مدیریت موسسه زبان حافظ (با مجوز آموزش و پرورش) از تاریخ 27/03/1369

2. گسترش مراکز حافظ در حال حاضر به 6 مرکز

3. رئیس موسسه آموزش عالی آزاد جهان علم با مجوز وزارت علوم تحقیقات و فناوری از تاریخ 15/12/1383

4. تدریس در دانشگاه آزاد قوچان و پیام نور مشهد به مدت 11 سال

5. تدریس در مراکز آموزش و پرورش به مدت 31.5 سال

6.. کسب مجوز مدیریت کیفیت در آموزش زبان از Tuv Intercert

8. کسب مجوز گواهینامه صلاحیت اجرای آموزشهای کارکنان دولت از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

9. برگزاری 4 سال آزمون اصلی IELTSدر مشهد توسط اینجانب در موسسه حافظ

 

* سوابق آموزشی  

1. شرکت در کنفرانس (Challenge in learning) در تاریخ 2004 در ترکیه

2. شرکت در کنفرانس زبان در دانشگاه لیدز (Leeds) تاریخ 2006 در انگلستان

3. گذراندن دوره مدیریت در شرکت (Tuv Intercert)

4. گذراندن دوره های مشتری مداری در شرکت  (Tuv Intercert)

5. گذراندن دوره های مدیریت در شرکت خاور

 

* عضویت ها

- نایب رئیس انجمن موسسین آموزشگاههای زبان خارجی استان خراسان  از تاریخ 02/12/1386 الی 22/12/1389

- نماینده موسسات آموزشگاههای زبان استان از 18/02/1387 الی 18/02/1389

- عضو اصلی انجمن موسسین آموزشگاهای زبان خارجی استان خراسان  از تاریخ 13/02/1390 الی .......

 

* تالیف ها

کتاب جهت مدرسین زبان به نام (A Practical Teaching Guide To English)

کتاب زیر چاپ به نام (A Quick Reference To Teaching English)

تالیف 7 جلد کتابچه و جزوه جهت تدریس در موسسه

 

* توانایی زبانی

زبان انگلیسی (حرفه ای

زبان فرانسه(مقدماتی)           

روسی(مقدماتی)               

ترکی استانبولی (متوسط)   

تاریخ آخرین ویرایش: 20 شهریور 1392 - 01:44:48
اقدام کننده:
تعداد مشاهده: 3928
ساعت